ChevronLeftLongChevronRightLongasidearrowcartCheckcheckedCheckGreenCheckRedchevron-down-whitechevron-downChevronDownChevronUpcontactdownload-clouddownloadEmailBlueEmailRedenCheckEyelockmagnifymenuminusPinBluePinRedplplus

Europejskie Biuro Ochrony Finansów

Jesteśmy nowoczesną organizacją bazująca na doświadczeniu i unikalnych kompetencjach naszych specjalistów. Stosując innowacyjne metody i narzędzia na przestrzeni ostatniej dekady stworzyliśmy markę która na stałe wpisała się w serwis krajowych oraz europejskich należności B2B.

Bezpieczeństwo finansów

Europejskie Biuro Ochrony Finansów powstało z myślą o Przedsiębiorcach. Wieloletnie doświadczenie w branży windykacyjnej, tysiące poprowadzonych spraw w Polsce i za granicą oraz niestabilność polskiego rynku sprawiły, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora B2B udostępniamy Państwu narzędzie chroniące Wasze pieniądze.

Windykacja

Windykacja

Czynności windykacyjne podejmowane przez naszych specjalistów polegają na szeregu odpowiednio wyselekcjonowanych działań, zmierzających do odzyskania należności Zleceniodawcy. Nadrzędnym celem naszych działań jest zakończenie działań bez konieczności kierowania zleconej sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przewaga EBOF to dobór odpowiednich argumentów i biznesowych form nacisku na przedsiębiorstwo dłużne, tak aby w możliwie najkrótszym czasie wywiązało się ze swojego zobowiązania. Dzięki elastycznym procedurom i logicznym rozwiązaniom jesteśmy w stanie niezwłocznie ustalić kondycję finansową dłużnika oraz podjąć właściwe kroki.

Wynagrodzenie EBOF w modelu success fee uzależnione jest w całości od skuteczności negocjacji i mediacji na poziomie biznesowym.

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa

Czynności podejmowane przez negocjatorów terenowych obejmują kompleksowo wszelkie działania mające na celu dotarcie do podmiotu dłużnego lub jego biznesowego otoczenia. Weryfikacja kondycji finansowej dłużnika w miejscu jego działalności w trakcie wywiadu jawnego/ niejawnego czy spotkania bezpośrednie są doskonałym uzupełnieniem windykacji biurowej.

Struktury terenowe EBOF to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wiedzę i kompetencje do pozyskiwania, analizy i przetwarzania cennych informacji. W naszej organizacji posiadamy specjalistów windykacji B2B, windykacji leasingowej i bankowej wywiadu gospodarczego oraz licencjonowanych detektywów.

Zgodnie z naszą misją negocjacje bezpośrednie traktujemy jako jedno z narzędzi wsparcia lub osobny produkt w przypadku odbioru przedmiotów leasingu lub zabezpieczenia.

Windykacja leasingowa

Windykacja leasingowa

Produkt dedykowany dla sektora bankowego oraz firm leasingowych. Od wielu lat jeden z kilku filarów naszej windykacji.

Struktury terenowe EBOF działające na zlecenie Klientów zaangażowane są w obsługę umów aktywnych lub wypowiedzianych.

Celem działań naszych specjalistów jest doprowadzenie do spłaty wymaganej należności i doprowadzenie do kontynuacji umowy leasingowej.

W przypadku braku inkaso fundamentem jest jak najszybsze zabezpieczenie aktywa leasingowego i dostarczenie do wskazanej lokalizacji Klienta.

Windykacja zagraniczna

Windykacja zagraniczna

Kraj siedziby dłużnika nie ogranicza zasięgu naszych działań operacyjnych. Obecna oferta zagraniczna to nie tylko dochodzenie roszczenia na etapie windykacji polubownej ale również kompleksowe działania na etapie prawnym oraz wywiad gospodarczy i detektywistyka.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i znajomości legislacji obsługiwanych krajów jesteśmy w stanie dochodzić roszczenia od każdego podmiotu dłużnego w obszarze B2B.

Wypracowany model działania pozwala prowadzić czynności windykacyjne oraz sądowe zgodnie z wymogami kraju dłużnika. W EBOF stale rozwijamy kontakty z informatorami oraz partnerami zagranicznymi którzy właściwi terytorialnie dla siedziby zagranicznego przedsiębiorcy służą wsparciem na całym świecie.

Każde przyjmowane zlecenie do naszej obsługi podlega indywidualnej wycenie.

Skup wierzytelności

Skup wierzytelności

To najszybsza forma uzyskania zamrożonego kapitału.

Europejskie Biuro Ochrony Finansów nabywa wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (B2B). W zależności od stopnia ryzyka, kondycji dłużnika, kwoty i przeterminowania należności skupujemy wierzytelności na podstawie cesji lub powierniczego przelewu wierzytelności.

Skupujemy przede wszystkim:

  • należności główne wynikające wystawionych faktur VAT;
  • należności odsetkowe od zapłaconych faktur VAT;
  • należności po prawomocnych wyrokach sądowych;

Wyceny wierzytelności dokonujemy w oparciu o analizę dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, jak również sytuację prawną i majątkową dłużników. Po dokonaniu wyceny, przedstawiamy klientowi ofertę cenową, a w razie decyzji negatywnej – przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązanie, umożliwiające rozliczenie należności pod kątem podatkowym.